ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΠΑΝΙΟΥ

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΜΠΑΝΙΟΥ ΑΠΟ  1.500,00€   ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :

– Αποξήλωση και τοποθέτηση πλακιδίων , πλήρης υδραυλική εγκατάσταση ,

τοποθέτηση ειδών υγιεινής .

– Πλακίδια και είδη υγιεινής επιβαρύνουν τον πελάτη

Ενδεικτικά για μπάνιο

2μ. Χ  2μ.