ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

Το δάπεδο του χώρου σας αποτελεί την βάση των αναγκών σας και πρέπει να νιώθουμε την ασφάλεια μιας καλής τοποθέτησης, χωρίς ατέλειες και ανομοιότητες.

Εσείς επιλέγεται τα πλακάκια της αρεσκείας σας και εμείς αναλαμβάνουμε την άψογη τοποθέτηση, όχι μόνο στο εμφανές επίπεδο αλλά και στα υποστρώματα του δαπέδου εξασφαλίζοντας έτσι την μηδενική εμφάνιση προβλημάτων στο μέλλον.