…Γιατί η εμπιστοσύνη χτίζεται.

Σχεδιάζουμε, χτίζουμε και διαμορφώνουμε τον χώρο σας σύμφωνα με τις ανάγκες σας.                                                                                    Το χτίσιμο του τοίχου αποτελεί μία εξειδικευμένη εργασία που απασχολεί κυρίως όσους θέλουν να ξεκινήσουν μία νέα οικοδομή, ή να αναδιαμορφώσουν το χώρο τους δημιουργώντας ένα νέο δωμάτιο ή διαχωριστικό τοίχο.                                                                       Οι εξειδικευμένοι μόνιμοι τεχνικοί μας  διεκπεραιώνουν εργασίες για γκρέμισμα και χτίσιμο τοίχων με όλων των ειδών τα υλικά (γυψοσανίδα, τούβλα, alfa block, τσιμεντολιθους…), και εγγυώμαστε ένα τέλειο αποτέλεσμα, το οποίο θα ξεπεράσει τις προσδοκίες σας. 

Το σπίτι είναι σαν ζωντανός οργανισμός. Καθετί που το απαρτίζει παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην αντοχή και τη λειτουργικότητα του. Έτσι και το σοβάτισμα είναι η διαδικασία που προστατεύει τα βασικά στοιχεία του κτιρίου (σκελετό, τοιχοποιία). Η προστασία γίνεται από τις καιρικές συνθήκες και την ατμοσφαιρική ρύπανση. Ο σοβάς ή επίχρισμα επίσης αποτελεί τη στρώση αυτή του κτιρίου που καθορίζει το είδος των επιφανειών του (λείες, τραχές κτλ).

Οι τοποθετήσεις των επιχρισμάτων (τα σοβατίσματα) πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένους τεχνίτες με εμπειρία. Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθούν καλά και ποιοτικά υλικά. Ο συνδυασμός αυτών των δύο είναι η συνταγή για τη σωστή προστασία της κατασκευής σας και για ένα ιδανικό αποτέλεσμα.

   Στις νέες οικοδομές σοβατίσματα χρειάζεται να γίνουν:

  • έπειτα από τη δόμηση οποιονδήποτε νέων στοιχείων
  • έπειτα από υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες.                                                                                                                                              Ενώ στην περίπτωση των επισκευών ή ανακαίνισης σοβατίσματα χρειάζεται να γίνουν έπειτα από : 
  • έπειτα από την καθαίρεση ή την αποξήλωση στοιχείων (κουφώματα, τοίχοι, πλακάκια κτλ).
  • αποκαταστάσεις σε περίπτωση που υπάρχουν σαθρά τμήματα ή ρηγματώσεις στους σοβάδες (εξωτερικά ή εσωτερικά)